Hvorfor ønsker du dette?

Som utvikler og konsulent hender det av og til at en kunde ønsker seg noe spesifikt uten at hverken han eller jeg helt vet hvorfor. Spesielt dersom det er noe nytt og trendy. Et typisk ønske kan være Facebook- og Twitter-integrasjon.

Har du tenkt over hvorfor de trenger dette? Eller enda bedre, spurt? Kanskje de ikke trenger Facebook-/Twitter-integrasjonen til 2 millioner kroner? Beslutninger som dette er gjerne tatt på et høyere nivå i hierarkiet, i samråd med profesjonelle rådgivere, uten at utviklere nødvendigvis er involvert.

Andre ganger er det ikke utført noe forarbeide. Kanskje jeg som utearbeidende konsulent sitter tettere på kunden, med et godt tillitsforhold? Dette er ikke utenkelig, både hos små og større organisasjoner.

Uansett hva som er utgangspunktet for et krav, er ofte det å vite hvorfor særdeles motiverende for meg. Ikke bare har jeg da et meningsfylt mål å jobbe etter. Og underveis i leveransen kan jeg da evaluere om kravet fremdeles er relevant. Jeg gis muligheten til å komme opp med alternative forslag og løsninger fra et teknologisk ståsted. Resultatet er oftere enn ikke en mer fornøyd kunde.

Slik kan du finne hvorfor

En kollega og jeg skulle lage en enkel applikasjon for å lære oss å sette opp SOAP-integrasjon. Vi så for oss et scenario hvor lokal etterretningsorganisasjon ønsket å hente internasjonale etterlysninger ved hjelp av en integrasjon. For å teste dette ut, lot vi som han var kunde og jeg var utvikler.

Kunde: «Vi trenger integrasjon med internasjonal etterretning»
Utvikler: «Hvorfor skal vi ha integrasjon med internasjonal etterretning?»
Kunde: «Fordi vi ønsker å hente ut internasjonale etterlysninger»
Utvikler: «Hvorfor trenger dere det?»
Kunde: «Fordi det er noen kriminelle som slipper fri fordi vi ikke har noe på dem og da får vi uavklarte saker»
Utvikler: «Så dere ønsker å øke antallet avklarte saker?»
Kunde: «Det stemmer»

Gjennom å stille en rekke spørsmål om hvorfor så har vi klart å identifisere et forretningsmål. Lokal etterretning ønsker å «avklare flere saker». Denne teknikken kalles på engelsk for «popping the why stack.» Du finner mange gode eksempler på Google. Egentlig er ikke denne teknikken noe nytt, som barn praktiserte vi den for å lære om vår verden.

På et eller annet tidspunkt sluttet denne læreprosessen og vi ble mer villige til å akseptere et svar, selv om vi ikke nødvendigvis forstod eller ble forklart bakgrunnen. Der slutter riktignok analogien, for som barn gjentar man gjerne spørsmålet til voksne blir sprø og svarer «fordi jeg sier det». Så når man anvender denne teknikken er det lurt å tenke igjennom spørsmålene før man stiller de, og holde seg til et begrenset antall spørsmål. Og dersom man kommer slutten på disse uten å ha funnet et relevant forretningsmål, kan man vurdere om kravet faktisk har en reell verdi.

Nå som du har funnet et forretningsmål har du et godt utgangspunkt for videre analyse for å avdekke og diskutere andre gode muligheter i lys av den opprinnelige forespørselen. I et kommende innlegg har jeg tenkt å dele en enkel teknikk for nettopp dette.