I huvudet på en Salgsdirektör.

Jag hörde en gång ett uttryck; «värdet på en säljorganisation är lika med värdet på Säljchefen gånger antalet säljresurser»salgssjef-svart-hvitt

Tanken som då omedelbart slog mig var, «Tänk om värdet på Säljchefen då är 0,5» vad sker då?  Följdfrågan var då sen given, vilket värde har jag, och hur kan jag ta reda på det?

Jag har alltid sagt att leda en säljorganisation är världens enklaste jobb, samtidigt som det är det svåraste. Enklaste därför att framgång eller inte är svart/vitt, «it’s a numbers game», antingen så når man sina mål eller så gör man idet inte. Man kan aldrig kalla sig en god säljchef om man inte når sina mål, oavsett anledning… det är svart/vitt. Att veta vad som förväntas av en och att förväntan är så mätbar, är inte alla förunnat

Men det är just det svart/vita som också gör det så svårt för många. Eftersom det är en så tydlig gräns på vad som är framgång och vad som inte är, så sätter det också krav på ledaren att agera med bas i just dessa resultat, befintliga eller icke. Enligt min mening är det här många säljchefer går fel i sitt ledarskap. Istället för att acceptera det svart/vita, tydliga resultatet så skapar många av oss en gråzon med hänvisning till nån form av pseudoledarskap med målsättning att «skydda» sina medarbetare. Denna gråzon gör att vi kan gömma oss bakom bortförklaringar på utebliven framgång, egen och andras, istället för att verkligen börja agera som ledare och chefer.

För mig innebär ledarskap att se tingen som de är, och med utgångspunkt i fakta skapa förutsättningar för att medarbetarna ska nå sina mål. Det handlar om att klart definiera vad som är en prestation och att få organisationen att eftersträva just det. Känslan av framgång är den största motivatorn och den känner man bara om man upplever att man verkligen har presterat.

Att då sätta sig i en situation där mål och konsekvenser inte är tydliga och man inte då heller är i stånd att hjälpa medarbetarna med konsekvenser är att göra medarbetarna en björntjänst. Då riskerar jag som Säljchef verkligen att bli en 0,5a och med tanke på räkneexemplet från starten, var landar vi då?