JavaScript tar over verden


De siste ti-femten årene har valget gjerne stått mellom teknologier som Java, .Net eller PHP/Apache når utviklere har gått for teknologisk plattform for sine applikasjoner, men dette lerretet er i ferd med å blekne. I fremtiden er det JavaScript og Node.js som gjelder. Det er i alle fall konklusjonen i en rapport fra Forrester kalt «The Dawn of Enterprise JavaScript».

Fremveksten av JavaScript og serverside Node.js vil føre til det største skiftet innen enterprise-utvikling på mer enn et tiår, hevder Forrester i en ny rapport.

Selv om Java, .Net og tilsvarende serverteknologier trolig fortsatt vil være førstevalget for tradisjonelle applikasjoner som ikke skal være eksponert mot web-brukere, mener Forrester at JavaScript og Node.js vil føre til det samme teknologiske skiftet som Java en gang i tiden gjorde.

Ingen overraskelse

For frontendutviklere flest antar jeg at konklusjonen i denne rapporten neppe kommer som en stor overraskelse, for har du først jobbet med JavaScript og Node.js og moderne frontendutvikling føles alt annet som å ta flere skritt tilbake.

Hva er det som gjør JavaScript og Node.js så godt egnet? Det er mange aspekter man kan trekke frem. Et av disse er at man kan ta opp og ned Node.js-miljøer på mikrosekunder, mens det gjerne tar Java og .Net-utviklere dagesvis å gjøre det samme.

Node.js er som standard ikke-blokkerende og asynkron, hvilket er perfekt for webutvikling. Det er enkelt å skrive kode som skalerer horisontalt og som kan distribueres over flere CPU-kjerner, virtuelle maskiner og klustere. Det er et også et økonomisk aspekt ved dette, for du kan med letthet lage lette Node.js-løsninger som kan betjene flere brukere på billigere maskinvare enn du kan med Java og .Net-applikasjoner.

JavaScript har også et fantastisk rikt økosystem basert rundt Node Package Manager (npm), og det fortsetter å vokse med en ekstrem fart.

Betraktninger fra den virkelige verden

Inmeta har i dag et knippe konsulenter på oppdrag for NetCom, deriblant meg. Vi jobber med å fornye «Min Bedrift», som snart kommer i en ny og kraftig forbedret versjon. Jeg skal ikke skrive mer om det akkurat nå, for det er noen måneder til lansering, men nevne et annet prosjekt som går parallelt med vårt og som har mange likhetstrek med «Min Bedrift». Nettbutikken til NetCom får også en ansiktsløftning i disse dager og er bygget på samme lest som «Min Bedrift».

Denne lesten er moderne frontendteknologi med bruk av teknologier som gulp, webpack og npm. Applikasjonen er bygget i React.js, og kjører på Node.js. Hele applikasjonen ble gjennomført fra konsept til ferdig produkt på 12 uker. Det tok altså bare tre måneder å bygge en komplett webshop, sy det sammen med en eksisterende webshop bygget på gammel teknologi, og lansere det på markedet.

Prosjekter fundert på JavaScript og moderne front-end muliggjør kortere utviklingssløp og derved også rimeligere prosjekter og bedre sluttresultat. Med en isomorfisk tilnærming til utviklingen kan kan også enkelt få til serverside rendering av applikasjonen, som igjen gir bedre SEO, raskere applikasjoner, og færre cross-browser-hindre.

Til sist, hvis du ikke er overbevist enda, alle webprosjekter må ha en frontend-teknologi for presentasjonen. Hvorfor splitte applikasjonen i to teknologibaser når du kan gjøre alt i JavaScript?

Prosjekter som «nettbutikk.netcom.no» og «Min Bedrift» viser hvilken vei det går og gir etter min mening vekt bak rapporten til Forrester.

Enig, uenig? Kommentarfeltet er åpent.